BHP na placu budowy

BHP na placu budowy

BHP na placu budowy

Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo i higiena pracy są podstawowymi rodzajami przepisów, jakie muszą być brane pod uwagę podczas organizacji pracy gdziekolwiek. Szczególnie duże znaczenie ma to przykładowo na standardowych pracach opierających się na realizacji zajęć czysto fizycznych, w których nie trudno o to, aby doszło do poważnych urazów, kontuzji, a nawet kalectwa czy poniesienia śmierci przez pracowników. Warto zatem popatrzeć w Kodeks pracy oraz ustawę o BHP, aby wiedzieć, co konkretnie kierownik budowy, który odpowiada za swoją ekipę powinien mieć na względzie.

Nie zapominajmy także o i tym fakcie, żeby właściwie przygotować teren pod realizację wszelkiego typu prac. Wśród na przykład robót czysto fizycznych, budowlanych nadrzędnym elementem wynikającym właśnie z zakresu przepisów BHP okazują się być wznoszenia rusztowania – platform technicznych o charakterze roboczym, jakie umożliwiają bezpieczne wykonywanie prac na wysokościach.

napisane przez: