BHP

BHP

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest pojęcie BHP czyli szeroko rozumiane Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Ogólnie pojmuje się je jako nazwę odnoszącą się stricte do rozległych zbiorów zasad i norm związanych z dbałością o bezpieczeństwo i higienę realizacji obowiązków zawodowych wynikających z wykonywania danej pracy. Co więcej, nie zapominajmy też, iż jest to dziedzina wiedzy, jaka zajmuje się też w swym przedmiocie istnienia tworzeniem nowych zachowań pożądanych a także wydzieleniem zestawu tych zachowań, jakie są zakazane w ramach realizacji pracy.

W sferze BHP mówi się o zagadnieniach różnorakich. Ta dziedzina wiedzy łączy się z ekonomiką pracy, z medycyną pracy, z ergonomią, z technicznym bezpieczeństwem, ale także w pewnym sensie z psychologią pracy. Sam termin jest natomiast rozumiany zarówno jako kontrola, jak i obserwacja czy nie dochodzi do żadnych konkretnych zagrożeń i czy nie jest podejmowane w danym miejscu pracy jakieś ryzyko wynikające z formy realizowanych czynności bądź niezabezpieczenia ich wykonywania. Pieczę nad sprawowaniem tychże zasad i norm ogólnie ujętych w sferze BHP stoi instytucja, jaka zwana jest Państwową Inspekcją Pracy czyli PIP.

napisane przez: