Przepisy BHP odnosnie pracy z materialami latwopalnymi

Przepisy BHP odnosnie pracy z materialami latwopalnymi

Zrób listę, która zawiera numery telefonów osób, które mają się kontaktować w razie spill.This powinny być przechowywane w miejscu, które jest łatwo dostępne dla wszystkich pracowników.

Jeżeli różne substancje chemiczne dodawane są do spisu na miejscu, ilość lub rodzaj dostaw wyciek zamknięcia, konieczne może być zwiększona.

Pracowników i wykonawców, którzy przychodzą na miejscu wszystko musi być przeszkolony w Planie Reagowania na zalanie i jak używać wyciek dostaw zamkniętych, takich jak korki spustowe, grobli i skarpetki, aby pomóc uniknąć zwolnienia rozlanych substancji chemicznych do środowiska.

Określenia wymagań stomatolog sopot w zakresie sprawozdawczości do agencji federalnych, stanowych i lokalnych.

Wyznaczenie personelu lub kierownik do obsługi tego zadania. Niezbędne formularze sprawozdawcze powinny być dostępne na miejscu.

Uzyskanie arkusze MSDS dla wszystkich substancji chemicznych na miejscu.

Mają arkusze MSDS łatwo dostępne do użytku pracowników.

Szkolenie pracowników

Wszyscy pracownicy i podwykonawcy na miejscu muszą być przeszkoleni w zakresie:

Neutralizowanie i kontrolowania wycieków chemicznych

Czyszczenie odpadów niebezpiecznych

Jak stosować środki ochrony osobistej

Jak używać gaśnicę

Podstawowe pierwszej pomocy

Zarządzanie używanego sprzętu ochrony osobistej (PPE)

Utylizacja materiałów czystych górę

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Obchodzenie wymogów sprawozdawczych państwowych, federalnych i lokalnych agencji

Zrozumienie wykorzystania MSDS Information Sheets

Pracownicy powinni być zaangażowani w rozwój planu reakcji na wyciek i być w stanie rozpoznać wyciek, który wymaga 911 połączenia. Powinni znać lokalizację wycieku materiałów kontrolnych, a także zestawy do rozlania. Dla bezpieczeństwa wszystkich, każdy pracownik i wykonawca musi być dobrze wyszkolony i dobrze zrozumieć plan.

Spill911.com jest bogactwo informacji na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy. Odwiedź nas, aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie pracy.

Wykonujemy także duży zapas skażenia bębna i innych produktów dla Twojego planu reagowania wyciek.

napisane przez: nasza strona www

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *