Wiadomosci serwisowe

O sukcesie pracy w danym miejscu przesądza przede wszystkim odpowiedni rodzaj zasad przestrzeganych w określonym zakładzie czy przedsiębiorstwie. Na tej podstawie można mówić o zebraniu tych wszelkich norm, a co za tym idzie wydzieleniu dziedziny zwanej bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W tej kwestii można mówić o wielorakich zagadnieniach dodatkowych takich jak chociażby odzież BHP, regulacje narzucone na placu budowy, instrukcje BHP i wiele innych.

Niniejsza strona jest serwisem informacyjnym poświęconym temu zagadnieniu. Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami w podstronach.

napisane przez: