Gimnastyka akrobatyczna

Inaczej na sport zwany gimnastyką akrobatyczną mówi się także akrobatyka sportowa. Jest to taka dyscyplina, jaka opiera się na realizacji określonych układów- zestawów ćwiczeń gimnastycznych. Poszczególne zestawy tychże ćwiczeń są natomiast mocno zróżnicowane pod kątem między innymi stopnia ich trudności. W tym wypadku warto wspomnieć między innymi o ćwiczeniach indywidualnych przeznaczonych osobno dla kobiet, a oddzielnie dla mężczyzn jak także o ćwiczeniach grupowych, czy też układach wykonywanych w parach. Ogólnie rzecz biorąc, przy ćwiczeniach gimnastycznych akrobatycznych realizowanych indywidualnie, warto wspomnieć o wykorzystywaniu różnorakich akcesoriów sportowych, do jakich zalicza się między innymi tak zwane ścieżki czy też trampoliny.
Generalnie sport zwany akrobatyką mieści w sobie kilka różnorakich dziedzin sportowych oraz charakterystycznych typów pozycji u wykonywanych przez gimnastyków układów. Przykładem tego jest chociażby skok na batucie.

Jest to wykonywanie ewolucji w powietrzu, odbijając się przy tym z batutu. Łączy się to z realizacją dwóch układów, z czego jeden może być jakikolwiek – dowolnie wybrany, z kolei drugi jest układem obligatoryjnym. Wszystkie układy w takiej kombinacji muszą być zbudowane z dokładnie dziesięciu różnorodnych elementów. Jeżeli chodzi o kategorię mężczyzn, to w ich przypadku skoki na trampolinie są albo synchroniczne jak i indywidualne. Wydziela się aktualnie sześć konkretnych klas startów gimnastyków, co uzależnione jest głównie od kategorii wiekowej.
Autor artykułu: